ZZ "Prima", Bački Vinogradi

"Prima" je privatna zemljoradnička zadruga, čiji članovi poseduju gazdinstva na severu Bačke, između Horgoša i Palića, na teritorijama koje se nalaze uz granicu sa Mađarskom.

Ovaj predeo je pre svega poznat po uzgajanju voća. Pored koštičavog voća, izuzetno važno mesto zauzima i gajenje jabuka. Jabuke sa peska imaju izuzetan ukus, koji je nadaleko poznat i privlači veliki broj kupaca. Na ovim prostorima iskustvo gajenja se prenosi sa generacije na generaciju pri čemu se sve više dopunjuje, proširuje.

Zemljoradnička zadruga "PRIMA" osnovana je 1997. godine i trenutno broji 27 članova. Osnivače zadruge je pre svega motivisala misao da svoja dragocena iskustva, uz pomoć sredstava moderne tehnologije, iskoriste za postizanje visoke pozicije na tržištu i kvalitetnu proizvodnju.

U skladu sa ovim činjenicama započet je jedan novi i nesvakidašnji poduhvat. Izgradili su, u Srbiji, prvu ULO hladnjaču sa regulisanom atmosferom, čiji kapacitet iznosi 1500 tona. Projekat je podržan i delom finansiran od strane Ministarstva za poljoptrvredu, ali veći deo sredstava su obezbedili sami članovi zadruge. Hladnjača je izgrađena po evropskim standardima i puštena u pogon 2005. godine.

Članovi zadruge poseduju i obrađuju oko 300 ha zemljišta, a od toga se na oko 200 ha gaji voće. "PRIMA" je član "Fruitland" asocijacije, koja predstavlja skup zadruga sličnih profila.

ULO (Ultra Low Oxigen = Vazduh sa niskim sadržajem kiseonika) tehnologija omogućava skladištenje jabuke i preko 8 do 10 meseci, a pri čemu se minimalno gubi na kvalitetu.

Na Subotičko-Horgoškoj peščari, gde se prostiru i Bački Vinogradi, vrši se uzgajanje jabuka u velikim razmerama. Za vreme berbe, u ovom regionu je prisutna velika količina jabuka, zbog čega je njegova cena na tržištu niska. Tradicionalno podrumsko ili klasično hlađenje omogućava proizvođaču, da nešto kasnije, povoljnije unovči jabuku, ali i to je samo jedna veoma ograničena mogućnost.

Svim snagama se zalađemo da ujedinjavanje proizvođača sa naše mikroregije. Na ovaj način možemo efikasnije da branimo sopstvene interese, usavršimo gajenje kvalitetnog voća i povrća, i proširimo paletu proizvoda na tržištu.

Članovi naše zadruge zajedno sa kooperantima, bave se još i proizvodnjom povrća na slobodnom, otvorenom zemljištu i u folijama, što nam omogućava prisustvo na skoro čitavom povrćno-voćnom tržištu.

Najvažniji cilj zadruge, koji potiče još od naših predaka, svako je obezbeđivanje kvalitetnog, ukusnog i zdravog proizvoda za sve naše cenjene kupce.